Um poema de Gil Pérez Conde


Pôs conta el-Rei en todas fronteiras
que nen en vilas nen en carreiras
que non cômian galinhas na guerra
ca diz que dizen as veedeiras
que será perdimento da terra.

A concelhos e a cavaleiros
mandan comer vacas e carneiros,
mais non cômian galinhas na guerra;
ca diz que dizen os agùireiros
que será perdimento de terra.

Cômian porcos frescos e toucinhos,
cabritos, cachaç' e ansarinhos,
mais non cômian galinhas na guerra;
ca diz que lhe dizen devinhos
que será perdimento de terra.


em História e Antologia da Literatura Portuguesa - Séculos XIII-XIV, fascículo nº 2, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 45.

Sem comentários: